Gable Mask (Upper Sepik Region)

Gable Mask: Upper Sepik Region

                                                                                                                                                                                                 Click on mask for detail

Next: Gable Mask (Middle Sepik Region)

Previous: Tumban

To: Masks of Oceania

       Face to Face